ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Νίκος Μελετίου

ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1

Ο τομέας της Οικονομίας αποτελεί έναν από τους τρεις πυλώνες που συνθέτουν τις συνθήκες και τις προοπτικές για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι ο Τομέας της Οικονομίας επηρεάζει και επηρεάζεται από τους τομείς του Περιβάλλοντος και της  Κοινωνικής Πολιτικής. Δεδομένου ότι ‘Περιβάλλον’ και Κοινωνική Πολιτική’ βρίσκονται στον πυρήνα των αρμοδιοτήτων και των δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπάρχει στενή και έντονη σχέση όσμωσης των δράσεων του δήμου με την Τοπική Οικονομία.  Πρωταρχικό ρόλο στην τοπική οικονομία, διαδραματίζει η απασχόληση. Για τον λόγο αυτό, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες:

  1. Ιδρύσαμε Γραφείο Απασχόλησης με 150 επιτυχημένες  προσλήψεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και περισσότερες από 800 προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ!

Η Καθημερινή λειτουργία του Γραφείου Εύρεσης Εργασίας φροντίζει για την ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερόμενων ανέργων στο Δήμο μας, αλλά και την προώθηση τους σε θέσεις εργασίας σε εταιρείες του Ασπρόπυργου και μεγάλες ΔΕΚΟ, σύμφωνα με τις δεξιότητές τους και τα βιογραφικά τους.

  1. Όσον αφορά στην Κοινωφελή εργασία, με το Πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, -με επιβλέπον φορέα το Δήμο- επιτύχαμε το 2015 να απασχοληθούν 78 άτομα, το 2016 να απασχοληθούν 191 άτομα, το 2017 να απασχοληθούν 23 άτομα, ενώ το 2018 απασχολήθηκαν 210 άτομα και το 2019 απασχολούνται ήδη @@@ άτομα.

ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ