ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ονομάζομαι Μελέτης Μπουραντάς του Ιωάννη.

 

Είμαι Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Διδάκτορας του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Βενετίας, Ιατρός, Πρώην Συνδικαλιστής Πανελληνίου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων  και Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Υπήρξα Ιδρυτικό Μέλος και πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών Ασπροπύργου.

 

Από το 2006 έως σήμερα είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, και διετέλεσα Αντιπρόεδρος του Κ.Α.Π.Η., Πρόεδρος του «Αttika T.V.», Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ασπροπύργου, θέση την οποία κατέχω έως και σήμερα.

 

Είμαι στο πλευρό του Νίκου Μελετίου με το συνδυασμό, «Ασπρόπυργος – Ώρα Ευθύνης»,  γιατί Δημιουργήσαμε και θα συνεχίζουμε να Δημιουργούμε, για την πόλη μας.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp