Συνεχίζουμε την ανθρωποκεντρική πολιτική μας. 1
Play Video

Συνεχίζουμε την ανθρωποκεντρική πολιτική μας.

Οραματιζόμενοι τον Ασπρόπυργο που συνεχώς εξελίσσεται και προοδεύει, εξακολουθούμε να απαντάμε δημιουργικά στις σύγχρονες Ευρωπαϊκές και Διεθνείς προκλήσεις, με ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο, βασισμένο στη φιλοσοφία της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με ενότητα αλλά και ακούραστη εργατικότητα, Συνεχίζουμε Μαζί για την κατάκτηση νέων στόχων προς όφελος της πόλης και των ανθρώπων της. Κεντρικοί Στόχοι είναι:

 • Η αρμονική ισορροπία ανάμεσα στο υφιστάμενο βιομηχανικό τοπίο και το φυσικό, αστικό και περιαστικό περιβάλλον.
 • Η προστασία και  η διαφύλαξη όλων των κεκτημένων της πόλης, των πολιτιστικών, των κοινωνικών και των διοικητικών.
 • Η κατασκευή νέων έργων Υποδομών, τοπικών αλλά και ευρύτερου – μητροπολιτικού χαρακτήρα, όπως το Πάρκο των 110 στρεμμάτων στην Γκορυτσά, το Δημοτικό Κολυμβητήριο, το Μεταπτυχιακό Τμήμα Σπουδών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής
 • Έργα που θα ενισχύουν την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των συνοικιών του Ασπροπύργου και θα τονώσουν την υπερτοπικότητα.
 • Δράσεις, Έργα υποδομής και σημαντικές παρεμβάσεις που θα αναδεικνύουν το παραλιακό μέτωπο του Ασπροπύργου, εφόσον το διεκδικούμε σθεναρά από το ΤΑΙΠΕΔ.
 • Η ουσιαστικότερη θεμελίωση της βιώσιμης ανάπτυξης σε μια πόλη, είναι οι ασφαλείς, άνετοι, αναπλασμένοι, καθαροί κοινόχρηστοι χώροι. Για τον λόγο αυτό, είναι βασική προτεραιότητα μας, οι 120 πλατείες και ανοιχτοί μας χώροι να αναπλάθονται συνεχώς και να αυξηθούν κατά τις ανάγκες κάθε περιοχής.
 • Περισσότερο αστικό και περιαστικό πράσινο, με περαιτέρω φυτεύσεις υψηλού πρασίνου, με σκοπό την δημιουργία συνθηκών μικροκλίματος για την αναχαίτιση της βιομηχανικής ρύπανσης.
 • Περαιτέρω ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου.
 • Συνεχίζουμε την Κοινωνική μας Πολιτική , στο κέντρο της οποίας είναι το σύνθημά μας: “Κανείς Ασπροπύργιος Μόνος Του Στην Κρίση”, με ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση των υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών.
 • Διεκδικητική Αναζήτηση και Αξιοποίηση του κάθε Εθνικού , Ευρωπαϊκού ή άλλου Χρηματοδοτικού Πόρου, δημοσίου και ιδιωτικού, για την δημιουργία νέων δομών για τον Ασπροπύργιο πολίτη, την διεκπεραίωση έργων υποδομών, στην κατεύθυνση της διαρκούς λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης του Ασπροπύργου.
 • Δράσεις εξωστρέφειας που προβάλλουν την πόλη, διαμορφώνουν την σύγχρονη ταυτότητα του Ασπροπύργου και προσελκύουν επενδύσεις που προσφέρουν θέσεις εργασίας καθώς ταυτόχρονα ενισχύουν την τοπική οικονομία.
 • Έχοντας την παιδεία και την επιμόρφωση των παιδιών του Ασπρόπυργου ως κύρια προτεραιότητα, η ανέγερση νέων σχολικών μονάδων καθώς και η αναβάθμιση και συντήρηση των ήδη υπαρχόντων είναι σταθερή επιδίωξη μας.
 • Στην δυσκολότερη δεκαετία μεταπολεμικά, καταφέραμε ο Ασπρόπυργος να αναβαθμίζεται πολυεπίπεδα, παρά τις αντιξοότητες που συνέβαιναν σε Εθνικό επίπεδο, κόντρα στο οικονομικό χρέος στο οποίο ήρθαμε αντιμέτωποι, καταφέραμε να είμαστε στην θέση να έχουμε πια ταμείο, το οποίο επιστρέφεται στον πολίτη με την μορφή όλων των νέων έργων και δομών που στρατηγικά έχουμε σχεδιάσει. Μαζί Πετύχαμε, Μαζί Συνεχίζουμε.