Βιώσιμη Ανάπτυξη

viosimi-anaptixi
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Χρειάστηκε να περάσουμε το ήμισυ του εικοστού αιώνα για να συνειδητοποιήσουμε οι άνθρωποι ότι η Γη είναι ένα ενιαίο σύστημα. Μέχρι τότε, και με ελάχιστες εξαιρέσεις, τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, διοικητικά και θρησκευτικά στερεότυπα ήταν μακριά από την αναγκαία προσέγγιση της ανθρώπινης δραστηριότητας ως ενιαίου συνόλου..

Όπως επισημαίνεται σε έγγραφο της Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, η Ανάπτυξη στηρίζεται σε ανθρώπινες επιλογές και όπως υπάρχουν καλές και κακές επιλογές, υπάρχει καλή και κακή ανάπτυξη!  

Το δόγμα για την ‘καλή ανάπτυξη’ που αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν παγκόσμια αποδοχή, λέγεται ‘Βιώσιμη Ανάπτυξη’. Πρόκειται για μια σύνθετη και πολύπλοκη έννοια, η οποία αποτελεί τη βάση κάθε σύγχρονου αναπτυξιακού σχεδιασμού. Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της νέας προσέγγισης είναι πως κάθε σημαντική ανθρώπινη δραστηριότητα έχει κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική συνιστώσα. Είναι κρίσιμο να τονιστεί πως η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι οικονομικός όρος. Πολύ περισσότερο, δεν είναι τεχνοκρατικός όρος: είναι κοινωνική επιλογή, την οποία οφείλουν να υλοποιήσουν οι εντολοδόχοι της κοινωνίας.

Ο όρος ‘Βιώσιμη Ανάπτυξη’ πρέπει να υπενθυμίζει σε όλους πως υπάρχει και ‘μη Βιώσιμη Ανάπτυξη’. Στην πραγματικότητα, η συλλογιστική που έχει αναπτυχθεί με πυρήνα τη βιώσιμη ανάπτυξη έχει δείξει πως οι περισσότερες από τις μέχρι σήμερα αναπτυξιακές επιλογές ήταν αγοραίες επιλογές που οδηγούσαν σε ‘κακή ανάπτυξη’. Η ανάπτυξη των περισσότερων πόλεων στη χώρα μας είναι – κατά κανόνα- παράδειγμα κακής ανάπτυξης.

*Η υλοποίηση των Αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε επίπεδο πόλεων αποτυπώνεται με δράσεις  στον Κοινωνικό, στον Περιβαλλοντικό και στον Οικονομικό Τομέα.

Για την  πόλη του Ασπροπύργου, χαρακτηριστικές ενέργειες Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελούν:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Δράσεις όπως:

 • Η μείωση των δημοτικών τελών για οικονομικά ανίσχυρους,
 • η λειτουργία κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου                                                                           
 • η παροχή οικονομικών βοηθημάτων,
 • το κοινωνικό συσσίτιο
 • η λειτουργία ΚΑΠΗ κλπ

αποτρέπουν την περιθωριοποίηση πολιτών και συμβάλλουν στην διατήρηση της συνεκτικότητας – και ως εκ τούτου- της βιωσιμότητας της τοπικής κοινωνίας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Δράσεις όπως:

 • Η βελτίωση της αισθητικής και της λειτουργικότητας των ανοικτών χώρων,
 • η    δημιουργία δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων,                                                                
 • η λειτουργία τριτοβάθμιου βιολογικού καθαρισμού,
 • η επιστημονική και έγκυρη παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και των υπογείων υδάτων μέσω πιστοποιημένου σταθμού στην πόλη του Ασπροπύργου,
 • η φύτευση χιλιάδων δένδρων στην πόλη και
 • η δημιουργία στην  Γκορυτσά του μεγαλύτερου πάρκου στη Δυτική Αττική,

συμβάλλουν καθοριστικά στην προώθηση και βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής κάτι που προστατεύει και ενισχύει την τοπική βιώσιμη Ανάπτυξη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ

Δράσεις όπως:

 • Η προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα  σπιτιών αλλά και εγκαταστάσεων μονάδων παραγωγής,  
 • η λειτουργία Γραφείου από το δήμο για την  προώθηση της Απασχόλησης,                                             
 • η δημιουργία κλίματος υπερτοπικότητας μέσω ποιοτικών Πολιτιστικών και Αθλητικών Προγραμμάτων και
 • η θετική στάση του δήμου στην προσέλκυση και στήριξη νέων οικονομικών μονάδων στην περιοχή

συμβάλλουν καθοριστικά στην προστασία των τοπικών θέσεων εργασίας και στη δημιουργία θετικού κλίματος  για ενίσχυση της απασχόλησης. Τα στοιχεία αυτά κατατείνουν στην βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας της τοπικής κοινωνίας.

Μία πολύ χρήσιμη επεξήγηση του είδους της πολύπλοκης ανάλυσης που κάνει σήμερα ο δήμος για την χάραξη αναπτυξιακών δράσεων υπάρχει σε βίντεο που καταγράφει σχετική συζήτηση του δημάρχου με υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Το βίντεο αυτό θα είναι διαθέσιμο μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Βιώσιμη Ανάπτυξη 1

“Με άλλα λόγια”

Ένα εκτενές κεφάλαιο στην στρατηγική μας, είναι να ακολουθήσουμε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα της Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης. Δεδομένου ότι ο Ασπρόπυργος, είναι και αυτός ένα τμήμα της Ε.Ε., μεριμνήσαμε τόσο ώστε να ευθυγραμμιστούμε με την Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) όσο και να σχεδιάσουμε τη δική μας ατζέντα, σε απόλυτη σύμπλευση με την Ευρωπαϊκή ατζέντα για την Βιώσιμη και Αειφόρο Ανάπτυξη του 2030.  Όμως η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι μία σύνθετη, μια υπερκείμενη έννοια, και δεν περιλαμβάνει μόνο έναν ευθύ άξονα πράσινης πολιτικής και περιβαλλοντολογίας, αλλά ένα ισοσκελές τρίγωνο με τις εξής πλευρές: Οικονομική Αποτελεσματικότητα, Περιβαλλοντική Προστασία, Κοινωνική Δικαιοσύνη, ή όπως θα μπορούσαμε να πούμε είναι η  «προσέγγιση των τριών πυλώνων», σκοπός των οποίων είναι η αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ οικονομίας, περιβάλλοντος και κοινωνίας. Έτσι, ενώ κάποιος παρατηρεί το έργο μας, την ανάπλαση για παράδειγμα των πλατειών και άλλων ανοικτών δημόσιων χώρων, ή τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στην Γκορυτσά, θα πρέπει να λάβει υπόψιν του και το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου, με επιτυχείς διεκδικήσεις προσλήψεων των ανέργων δημοτών μας σε περίπου 1.000 θέσεις εργασίας. Περίεργο; Και όμως όχι, σύμφωνα με την αειφόρο νοοτροπία. Παρομοίως, όταν κάποιος θελήσει να εξετάσει την Λειτουργία Σταθμών Μέτρησης ρύπων για την ατμόσφαιρα και τα υπόγεια ύδατα, σε συνεργασία με το Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο ‘Δημόκριτος΄, θα πρέπει να συνυπολογίσει ότι ο ίδιος ο Δήμος προσέχει το περιβάλλον για να προστατέψει τυχόν ατυχήματα με θύμα το πολυπαθές περιβάλλον του. Η άψογη λειτουργία των ΚΑΠΗ Ασπροπύργου και η κατασκευή του ΚΑΠΗ Παραλίας όπως  και της Γκορυτσάς, και τα ιατρικά προνόμια των 800 και πλέον μελών του υπογραμμίζουν πως κάθε ηλικία και φύλο έχει την ίδια σημασία και προσοχή από τον δήμο. Χάριν παραδείγματος και πάλι, και βάσει βιώσιμης λογικής, η ολοκλήρωση πρωτοβάθμιου, δευτεροβάθμιου και τριτοβάθμιου Δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο κέντρο και στην Παραλία Ασπροπύργου, η ολοκλήρωση της Αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων στις περιοχές εντός και εκτός σχεδίου στην πόλη μας, δηλώνουν ότι η ανάπτυξη στον Ασπρόπυργο ξεκινάει μέσα από έργα δυσδιάκριτα, εκ πρώτης όψεως, μέσω γυμνού οφθαλμού, ωστόσο ζωτικής σημασίας για όλους τους πολίτες και απόλυτα αλληλένδετα με την ποιότητα διαβίωσή τους. Η οργανωμένη ανακύκλωση, και η αντικατάσταση χιλιάδων λαμπτήρων με 8.326 σώματα LED, θα πρέπει  να ειδωθεί πρισματικά ως το πλατύσκαλο της συνεχούς αειφόρου αναπτύξεως, των έμπρακτων δεσμεύσεων μας προς την ευρωπαϊκή ατζέντα, αλλά και της περιβαλλοντικής παιδείας που προωθούμε ως Δήμος. Η λειτουργία του Προγράμματος ‘Βοήθεια στο σπίτι’, ταυτόχρονα με την λειτουργία του Δημοτικού Ψυχοκοινωνικού Κέντρου και την Τράπεζα Χρόνου είναι η απόδειξη ότι κανείς δεν μένει αποκλεισμένος, ή μόνος του, ή αβοήθητος στον Ασπρόπυργο. Τα παραδείγματα είναι σχεδόν αμέτρητα, απλά αρκεί να αναφέρουμε πως η λογική της Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι η εξής: «η ανάπτυξη δεν είναι ένας τοίχος από τούβλα που μπορούμε αν θέλουμε να αφήσουμε κάποια κενά (για να δημιουργήσουμε παράθυρα),  αλλά ένα ύφασμα, ένα πλεκτό, όπου για κάθε μια κλωστή σε μία γωνία του, συνυπεύθυνη και αλληλεπιδρούσα είναι και μία άλλη κλωστή, στην άλλη γωνία του υφάσματος: αν γκρεμίσεις ένα τμήμα του τείχους, το τείχος παραμένει και χρειάζεται απλά επισκευή, αν ξηλώσεις όμως μια κλωστή σε ένα ύφασμα, σε κάποιο άλλο κομμάτι του υφάσματος θα ξηλωθεί  και μία άλλη ακόμα». Αυτήν την λογική λοιπόν υιοθετήσαμε και εμείς, της αναπτυξιακής συνοχής,  και χαιρετίζουμε την Ευρωπαική Ατζεντα του 2030, γνωρίζοντας πως θα ολοκληρώσουμε ακόμα περισσότερα έργα, με ίδια κεφάλαια κατά κόρον, διεκδικώντας βέβαια πάντοτε τις κρατικές και ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, τόσο για το ανθρώπινο κεφάλαιο του Ασπροπύργου, τον Ασπροπύργιο, όσο και για το φυσικό/περιβαντολλογικό κεφάλαιο της πόλης μας.  Tέλος, εφόσον η βιώσιμη ανάπτυξη και η ψηφιοποίηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες από την Ευρωπαική ατζέντα, και έχοντας πλήρη αντίληψη της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης που βιώνουμε σήμερα, της Κοινωνίας της Πληροφορίας,  και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έχουμε χαράξει συγκεκριμένη αναπτυξιακή και επιμορφωτική  πορεία σύμφωνα με την οποία: σε διοικητικό επίπεδο έχουμε υποβάλλει και εγκρίνει πρόγραμμα για την μηχανοργάνωση και την ηλεκτρονική παρακολούθηση των προνομιακών υπηρεσιών και των κοινωνικών δομών του δήμου και σε εκπαιδευτικό επίπεδο έχουμε αποφασίσει να προσφέρουμε πληροφοριακό εγγραμματισμό σε όλους, με έμφαση στα παιδιά και στους νέους, στα φλέγοντα και αναπόφευκτα θέματα της Ρομποτικής και της Εκμάθησης των Μηχανών.  Οι  βιώσιμοι στόχοι μας στο  μέλλον επικεντρώνονται στο πως ο Ασπρόπυργος θα εναγκαλλιάσει τις καινοτομίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, ούτως ώστε με μικρά και σταθερά παροντικά βήματα, να υποδεχτούμε θετικά και δυναμικά το ψηφιακό μέλλον.

Κοινοποίηση

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin